Algemene voorwaarden winactie

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie’) zijn van toepassing op alle prijsvragen/winacties van Finest. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaandeAlgemene voorwaarden prijsvraag/winactie. Daarnaast worden per prijsvraag/winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

1 – De deelnemer dient minstens 18 jaar oud te zijn voor deelname aan de prijsvraag/ winactie op de datum van inzending. Dit geldt ook voor de tweede persoon die meegaat wanneer de prijs gewonnen is.
2 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. Finest kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
3 – Uit de ontvangen geldige inzendingen op Facebook of Instagram met #finestpotatoes zal Finest de uiteindelijke winnaars selecteren door op basis van de volgende criteria tot een objectief oordeel te komen: orginaliteit, creativiteit en zichtbaarheid van verpakking Finestpotatoes op de foto. De winactie loopt vanaf 12 mei 2018.
4 – De winnaars worden uiterlijk op 13 juni 2018 bekend gemaakt en krijgen bericht via onze facebookpagina www.facebook.com/finestpotatoes of ons instagramaccount FinestPotatoes.
5 – Om aanspraak te kunnen maken op de prijs moet de winnaar binnen 2 dagen na ontvangst van ons bericht reageren en bewijs leveren van zijn/haar identiteit. Dit geldt ook voor de tweede persoon die meegaat. In het geval wij in die periode niets van de winnaar hebben vernomen, zal de prijs worden toegekent aan een ander persoon.
6 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
7 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.
8 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Finest gerechtigd een andere winnaar te trekken.
9 – Door deel te nemen aan de winactie gaan deelnemers akkoord dat de door hun inzending, naam, foto en enige andere persoongegevens die zijn verstrekt, door Finest en G7-events overeenkomstig hun respectieve privacybeleid voor promotionele/marketingdoeleinden worden gebruikt. Er zullen geen gegevens worden uitgewisseld tussen partijen waar dat niet nodig is voor een doel dat in onze algemene voorwaarden wordt beschreven.
10 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Finest gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.
11 – Vliegtickets, hotelovernachting en het vervoer worden alleen uitgegeven op naam van de winnaars. Tickets, hotelovernachtingen en vervoer zijn niet overdraagbaar. Alle extra activiteiten en kosten naast de aangegeven prijs vallen onder de verantwoordelijkheid van de winnaars.
12 – Door het aanvaarden van de prijs, accepteert de winnaar te allen tijde volledige en complete verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen veiligheid, welzijn en alle reisvereisten.